PAR KOFIDENCIALITĀTI (MK not.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”)

76. Kompetentā institūcija (tās personāls) neizpauž trešajām personām informāciju, ko tā ieguvusi, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesībaizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

76.1 Kompetentā institūcija rakstiski informē uzņēmumu, kuram sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, par to, ka sūdzību gadījumā uzņēmums var vērsties tajā kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kura izsniegusi konkrētajai kompetentajai institūcijai kvalitātes sistēmas sertifikātu (norādot attiecīgās sertifikācijas institūcijas nosaukumu un adresi).

Dzīves laikā mēs mācāmies un apgūstam daudz un dažādas prasmes un iemaņas. Neapšaubāmi, šīs prasmes ir ļoti svarīgas, taču neviena no tām neļauj mums dzīvot ilgāk. Un, kad cilvēks zaudē savu veselību, tad visas citas prasmes un iemaņas zaudē vērtību. Tad dzīvē nekas vairāk nav vajadzīgs: ne vara, nedz arī nauda. Mūsu attieksme par veselību ir tāda, it kā tā ir dota uz visu mūžu.

Darbam cilvēka dzīvē ir ļoti būtiska nozīme un tajā tiek pavadīta trešā daļa dzīves. Darba vidē ir liels skaits darba vides riska faktoru, kuri ietekmē darbinieka veselību, tāpēc ir ļoti būtiski tos apzināt, lai novērstu vai mazinātu to kaitīgo ietekmi un nodrošinātu nodarbinātajiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.  

Mērķtiecīgi virzoties pretim iecerētajam, pilnveidojot zināšanas, strādājot un uzkrājot pieredzi darba drošības jautājumos vairāk kā 10 gadus, SIA „IC pakalpojumi” tika dibināta 2011. gada 01. februārī. Pamatojoties uz 2008. gada 8. septembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, SIA „IC pakalpojumi” ieguva ISO 9001:2008 sertifikātu un 2012. gada 3. augustā pasludināta par kompetento institūciju darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā.

Labklajibas_ministrijas_lemums_IC_pakalpojumi 001Labklājības ministrijas paziņojums

ISO9001 BM Trada Sertifikāts Latak

ISO 9001 Certificate LV 2023

 

Uzņēmuma galvenā priekšrocība - darba aizsardzības pakalpojumu kompleksais saturs un to augstā kvalitāte.

Uzņēmuma kolektīvu veido profesionāli un kvalificēti speciālisti (visiem uzņēmuma darbiniekiem ir augstākā izglītība darba aizsardzībā un ir apgūts profesionālās pilnveides kurss ugunsdrošībā (160h)), kuri strādā ar lielu pārliecību par to, ka:

Uzņēmuma galvenā priekšrocība - darba aizsardzības pakalpojumu kompleksais saturs un to augstā kvalitāte.

Uzņēmuma kolektīvu veido profesionāli un kvalificēti speciālisti (visiem uzņēmuma darbiniekiem ir augstākā izglītība darba aizsardzībā un ir apgūts profesionālās pilnveides kurss ugunsdrošībā (160h)), kuri strādā ar lielu pārliecību par to, ka:

Uzņēmuma galvenā priekšrocība - darba aizsardzības pakalpojumu kompleksais saturs un to augstā kvalitāte.

Uzņēmuma kolektīvu veido profesionāli un kvalificēti speciālisti (visiem uzņēmuma darbiniekiem ir augstākā izglītība darba aizsardzībā un ir apgūts profesionālās pilnveides kurss ugunsdrošībā (160h)), kuri strādā ar lielu pārliecību par to, ka:

Uzņēmuma galvenā priekšrocība - darba aizsardzības pakalpojumu kompleksais saturs un to augstā kvalitāte.

Uzņēmuma kolektīvu veido profesionāli un kvalificēti speciālisti (visiem uzņēmuma darbiniekiem ir augstākā izglītība darba aizsardzībā un ir apgūts profesionālās pilnveides kurss ugunsdrošībā (160h)), kuri strādā ar lielu pārliecību par to, ka:

Uzticoties SIA „IC pakalpojumi” Jūs iegūstat uzticamu, stabilu un

augsti kvalificētu sadarbības partneri!

Mūsu klienti

Mūsu klienti

ISS
ISS