Ieva Blehmane

Valdes locekle, darba aizsardzības kompetentais speciālists

E-pasts: info@icpakalpojumi.lv
Tel. 29441413

Dace Štamere

Darba aizsardzības kompetentais speciālists

E-pasts: dace@icpakalpojumi.lv

Tel. 29485247

Inga Bukovska

Darba aizsardzības kompetentais speciālists

E-pasts: inga@icpakalpojumi.lv
Tel. 25990402

Elīna Vilkārse

Arodslimību ārsts

Tel. 26525898

Baiba Rācene

Vides un darba aizsardzības kompetentais speciālists

Tel. 26498921
E-pasts: baiba@icpakalpojumi.lv

SIA „IC pakalpojumi”
Reģ. Nr. 40103375256
Juridiskā adrese: Skolas iela 30-25, Jūrmala, LV – 2016
Pasta adrese: Skaistkalnes iela 15A, Rīga, LV-1004