Dace Štamere

Valdes locekle, darba aizsardzības kompetentais speciālists

E-pasts: dace@icpakalpojumi.lv

Tel. 29485247

Inga Bukovska

Darba aizsardzības kompetentais speciālists

E-pasts: inga@icpakalpojumi.lv
Tel. 25990402

SIA „IC pakalpojumi”
Reģ. Nr. 40103375256
Juridiskā adrese: Skaistkalnes iela 15A, Rīga, LV-1004
Pasta adrese: Skaistkalnes iela 15A, Rīga, LV-1004