201809.11
0

ISO 45001 “Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas”

2018. gada 12. martā stājas spēkā ISO 45001 “Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas”, kam piemērots pārejas laiks līdz 2021. gada 11.martam. Tas nozīmē, ka līdz šim esošais OHSAS 18001 spēkā ir līdz iepriekš norādītām datumam. Taču jāņem vērā, ka sertifikācijas institūcijas sertifikātus izdot uz 3 gadiem, līdz ar to sertifikācija pēc jaunā standarta obligāti…

Lai samazinātu ķīmisko vielu iedarbību uz darbinieku veselību, visā Eiropas Savienībā atklāj kampaņu „Turi grožos bīstamās vielas”
201805.08
0

Lai samazinātu ķīmisko vielu iedarbību uz darbinieku veselību, visā Eiropas Savienībā atklāj kampaņu „Turi grožos bīstamās vielas”

Latvijā aptuveni 39% uzņēmumu ikdienā izmanto dažādas bīstamas vielas un maisījumus, kas nevērīgas darbības rezultātā var apdraudēt darbinieku drošību un veselību. Lai uzlabotu darba devēju un darbinieku izpratni par bīstamo vielu ietekmi un tās novēršanu darba vietās gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā uzsāk kampaņu „Turi grožos bīstamās vielas”. Lai gan daudzu bīstamo vielu lietošana ir…

201702.05
0

Sākas pieteikšanās labas prakses balvas konkursam "Zelta ķivere"

- http://stradavesels.lv/jaunumi/sakas/ -

Katru otro gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru organizē Eiropas Labas prakses balvu. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, 2014.gadā Valsts darba inspekcija, LR Labklājības ministrija, Darba drošības un vides veselības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība…

201702.05
0

Valsts darba inspekcija pārbaudīs pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozaru uzņēmumus

- http://stradavesels.lv/jaunumi/valsts-darba-inspekcija-parbaudis-partikas-produktu-un-dzerienu-razosanas-nozaru-uznemumus/ -

Valsts darba inspekcija (VDI) š.g. 1.februārī uzsāks tematisko pārbaudi pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozaru uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Tematiskās pārbaudes mērķis ir pievērst pastiprinātu darba devēju un darbinieku uzmanību darba vietu aprīkojumam, darbinieku apmācībai, atbilstošu aizsardzības līdzekļu izvēlei u.c. Nelaimes gadījumu skaita ziņā pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozare ieņem…

201702.05
0

Vai iespējams sēdēt aktīvi? Padomi visiem ofisa krēslu nomocītajiem

- http://veselam.la.lv/2016/08/01/aktivi-sedet-tas-ir-iespejams-padomi-visiem-ofisa-kreslu-nomocitajiem/ -

Nevis sēžot vingrināt rokas, kājas vai locīt kaklu uz visām pusēm, bet bez vingrinājumu veikšanas trenēt muskulatūru. Tas iespējams, ja izmanto kādu palīglīdzekli – speciālu sēdēšanas paliktni, vingrošanas bumbu vai īpašu līdzsvara krēslu. Ikviens no tiem palīdz pareizi noturēt muguru, liek muskuļiem strādāt. Noslēpuma nekāda, visu izšķir šos sēdekļus vienojošā īpašība – nestabilitāte. Šis raksts…